Jag är en psykolog som arbetar med behandling, utbildning, handledning, ledarutveckling, grupputveckling och facilitering

Jag är en psykolog som arbetar med behandling, utbildning, handledning ledarutveckling, grupputveckling och facilitering

Mina tjänster

Min drivkraft är att hjälpa till. Vare sig du söker hjälp för en arbetsgrupp, i din roll som chef, för din verksamhet eller om du brottas med psykisk ohälsa så kan du förvänta dig att ett samarbete med mig ska leda till att du blir hjälpt.

”Det roligaste arbetet som psykolog är att omvandla forskningens resultat till hjälpsamma insatser för organisationer, grupper och individer.”

Kontakta mig

Jag erbjuder behandling via exempelvis Zoom eller Teams om du inte vill eller har möjlighet att träffas personligen. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta mig.

    Varför ska jag anlita en legitimerad psykolog?

    Att anlita en legitimerad yrkesperson innebär trygghet för dig. På flera sätt. Det handlar om vilka lagar som reglerar mitt arbete och även vilka myndigheter och organisationer som har tillsyn av mitt arbete. Jag tar ett utökat ansvar för de insatser jag gör och jag arbetar alltid enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Du som anlitar mig kan kräva att jag förklarar tydligt vad du kan förvänta dig av hjälpen som jag erbjuder.

    Min legitimation har utfärdats av Socialstyrelsen. Det innebär att de kontrollerat att jag har rätt utbildning, erfarenhet och kompetens för att få kalla mig legitimerad psykolog. Jag har genomgått en femårig utbildning på universitet samt slutfört ett års praktisk tjänstgöring efter min examen. Legitimationen innebär också att jag förbinder att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller psykologiskt arbete inom hälso- och sjukvårdens område. Kopplingen mellan legitimation och Socialstyrelsen är viktigast om du anlitar mig för behandling för psykisk ohälsa.

    Jag är medlem i Psykologförbundet. Det innebär att jag förbinder mig att arbeta enligt de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Den skriften finns att läsa här. Lite förenklat innebär det att jag ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, att jag arbetar med respekt för individen, att jag har tystnadsplikt, att jag arbetar med informerat samtycke och valfrihet samt att jag ska vara tydlig gentemot dig som vill anlita mig om ett uppdrag ligger utanför min yrkesmässiga kompetens. Det här är viktigt om du anlitar mig som konsult, coach, utbildare eller facilitator i din organisation.

    Jag är också medlem i psykologföretagarna vilket innebär att jag har en patientförsäkring. Det innebär en trygghet för dig som jag träffar i behandling. Alla vårdgivare i Sverige är skyldiga, enligt patientskadelagen, att ha en sådan försäkring. Jag är medlem i Center for Evidence Based Management (CEBMa) vilket innebär att jag håller mig uppdaterad vad gäller det vetenskapliga stödet för ledar-, grupp- och organisationsutveckling