Ledarutveckling och chefsstöd

Ledarutveckling och chefsstöd är för dig som vill utmana dig själv i rollen som ledare och chef. Du får möjlighet att reflektera kring din roll som ledare och fokus är på att du ska lära dig mer om dig själv, dina reaktioner och vad just du kan utveckla i ditt ledarskap.

Målet är att du ska bli bättre på att motivera och engagera dina medarbetare vilket i sin tur ökar trivsel och resultat. Jag är certifierad i metoden Lead Forward som bygger på en modell som heter Full Range Leadership Development. Det är den modell av ledarutveckling som har störst forskningsstöd. Jag arbetar med ledarutveckling och chefsstöd individuellt och i grupp.