Facilitering

”Facilitera” betyder att underlätta och stödja. När ni anlitar mig som facilitator på ett möte eller i en workshop hjälper jag er att strukturera ert arbete så att ni når syftet och målet som ni själva önskar. Det kan vara att komma fram till beslut i viktiga frågor, att utvärdera och utveckla verksamheten, förbättra er samverkan med andra, komma igång med er organisationsförändring, att identifiera och prioritera utvecklingsområden, att formulera en vision m.m.

Faciliteringen börjar alltid med en kartläggning av vilka behov just ni har. Jag designar workshops och möten för allt mellan 5 till 100 deltagare.