Föreläsningar

En föreläsning har som syfte att introducera ett ämne, väcka nyfikenhet och inspirera.

Jag föreläser om stresshantering, arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö, positiv psykologi, psykisk ohälsa och gruppsykologi bland annat.