Handledning

Handledningens mål är alltid att främja lärande genom reflektion. Med utgångspunkt i sin arbetsvardag får man chans att utveckla och utmana sig själv i sin yrkesroll. Det passar individer och grupper som arbetar med komplexa uppgifter där arbetet ställer krav på självreflektion.

Genom handledning får man som individ en möjlighet att hitta nya perspektiv på sitt arbete. Genom handledning i grupp kan medlemmarna få möjlighet att hitta sina former för samarbete, samordning och stöd.