Konflikthantering och medling

Konflikthantering har som mål att hjälpa två parter (grupp och/eller person) att börja kommunicera med varandra på nya sätt.

Det är en insats som passar när meningsskiljaktigheter utvecklats till en destruktiv konflikt som blir ett hinder för verksamheten.