Referenser

 • Louise Lyster, avdelningschef Region Kronoberg

  ”Vi har under 3 års tid anlitat Henric Hagelberg för ärendehandling för samtalsbehandlare i klinisk verksamhet. Henric var redan från start öppen och lyhörd i sitt sätt att möta uppdraget. Han var mån om att förstå både gruppen han skulle möta och vilka förväntningar jag hade på insatsen.

  Jag har upplevt Henric transparent och kommunikativ runt sitt uppdrag, vilket har gett mig hög tillit till innehållet och riktningen i handledningen som sådan, där jag själv inte varit närvarande. Vid varje terminsavslutning har jag blivit inbjuden för en avstämning, kring riktning och eventuell fortsättning. Henric är mån om att handledningen ska vara utvecklande och tillföra nytta,  vilket till exempel har lett oss till en period av mer metodstödjande prägel (kring ACT).

  Men det har också märkts i det ansvar han tagit i uppdragets slutskede, om att avrunda när utvecklingskurvan planar ut.  Min personal har verkligen uppskattat handledningen och Henrics förmåga att skapa ett tryggt och vänligt klimat för lärande. Jag skulle absolut rekommendera Henric till andra!”

 • Hanna Walleij, Head consulting

  ”Att jobba med Henric har alltid fungerat mycket bra, samarbetet har inte bara varit utvecklande och professionellt utan även kul och inspirerande. Henric har en fantastisk kompetens inom såväl organisationspsykologi, grupputveckling, ledarutveckling som individuell terapi. Han lyckas med konststycket av vara både proffsig och respektingivande samtidigt som han på ett naturligt sätt bygger förtroende genom en utpräglad social smidighet och ett härligt sinne för humor. Henric utvecklar relationer genom att ställa saker i nya ljus och presentera nya perspektiv samtidigt som han alltid är fullt närvarande och genuint nyfiken. Han får människor att trivas och lita på honom.

  Vi på Head Consulting kan varmt rekommendera Henric till alla typer av uppdrag inom psykologi- och grupputveckling på såväl grupp- som individnivå.”