Psykologisk behandling (samtalsterapi)

Psykologisk behandling är till för dig som brottas med stress/utmattning, ångestproblem eller nedstämdhet och när dessa bekymmer hindrar dig från att leva ett meningsfullt liv. Målet med samtalsbehandling är att du ska kunna leva det liv du vill leva. Jag har steg-1 utbildning i KBT och Psykodynamisk terapi.

Jag är vidareutbildad i moderna varianter av KBT som heter ACT och Unified Protocol. Min legitimation innebär att jag arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag erbjuder kontakt över nätet.