Teamutveckling

Teamutveckling fokuserar på att en arbetsgrupp ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Centralt är att utveckla samarbetet i teamet. Det kan handla om frågor kopplade till teamets mål, kommunikation, rollfördelning, relationer mellan teammedlemmar eller teamets sociala klimat.

Jag är certifierad i metoden Team Pro Workshop vilken bygger på den senaste forskningen om vad som skapar välfungerande och effektiva team.