Utbildning

En utbildning har lärande som mål. Det innebär att man, utöver ny kunskap, också får möjlighet att omsätta kunskapen i praktiska färdigheter. Därför är en utbildning ofta en lite mer omfattande aktivitet.

Jag har erfarenhet av att hålla utbildningar i tredje vågens KBT, arbetsmiljö, samtalsmetodik för chefer och stresshantering bland annat.